SE: +46 (0) 8 53 525 950 || NL: +31 (0) 8 50 600 247 info@lfi24.com

Vårt team

 

 

Vårt team

(Klicka på bilden för LinkedIn-sida)

Gert-Jan Kamps

 • Ackrediterad Tripod Beta-användare.
 • Specialiserad inom Human factors för risk- och incidentanalys.
 • BowTie specialist.
 • Kursledare för olycks- och händelserutredningskurser.
 • Specialiserad inom hälso- och sjukvård.

 

Selma Piric

 • MSc. Human factors och säkerhet.
 • Certifierad universitetslektor och handledare av workshops & träning.
 • Expert inom säkerhetskultur, riskbedömning, säkerhetshanteringssystem.
 • Specialiserad inom luftfart.

 

Stefan Mattson

 • Human factors specialist registrerad vid European CREE (Eur.Erg.).
 • Human factors och säkerhetskulturspecialist.
 • Specialiserad inom kärnkraft och järnväg.

 

Sara Petterson

 • Human factors specialist registrerad vid European CREE (Eur.Erg.).
 • Erfaren händelse- och olycksutredare.
 • Kursledare för olycks- och händelseutredningskurser.
 • Specialiserad inom järnväg, tillverkningsindustrin, brandsäkerhet samt byggsektorn.

Oscar Diederich

 • Ackrediterad tränare och handledare inom Tripod Beta.
 • Internationell händelse- och olycksutredare.
 • Specialist inom disciplinen för händelse- och olyckshantering.
 • BowTie specialist och tränare.
 • Specialist på applikationen av verktygssatsen Hearts & Minds.

Natalia Landerblom

 • Human factors specialist registrerad vid European CREE (Eur.Erg.).
 • Erfaren händelse- och olycksutredare.
 • Human factors och användbarhetsexpert.
 • Kursledare för olycks- och händelseutredningskurser.
 • Specialiserad inom kärnkraft, järnväg och byggsektorn.

Evert van Leeuwen

 • Certifierad Master Mariner Unlimited.
 • Senior expert / olycksutredare.
 • Specialiserad på simulering för träning och kurser.
 • Specialiserad inom sjöfart.

Eva-Lotta Nylén

 • Human factors specialist registrerad vid European CREE (Eur.Erg.).
 • Specialist inom Human factors, säkerhetskultur samt hälsa, välbefinnande och säkerhet (organisation, ledarskap och beteende).
 • Specialist inom change management
 • Internationell erfarenhet.
 • Certifierad ICF Associate Coach.
 • Specialist inom tjänstesektorn och erfarenhet inom hälso- och sjukvård, järnväg, gruvdrift, industri och byggsektor.

Robert Jan de Boer

 • Specialiserad inom Human factors och säkerhet.
 • Expertis inom processen att maximera inlärningen och återställa relationer efter en incident.
 • Kursledare för olycks- och händelserutredningskurser.
 • Specialiserad inom luftfart, olja och gas, teknik, tillverkning och kärnkraft.

Alfred van Wincoop

 • Ackrediterad Tripod Beta-användare.
 • Specialist inom change management och förbättringsprogram.
 • Djup kunskap kring kultur och mänskligt beteende.
 • Erfaren i Hearts & Minds-programmet.  

Jan Skriver

 • Internationellt erfaren olycks- och händelseutredare.
 • IAEA expert på tekniskt samarbetande incidentanalys.
 • Utbildare inom ett flertal olycks- och händelseutredningsmetoder.
 • Human factors och säkerhetskulturspecialist.
 • Specialiserad inom olja och gas, kärnkraft och järnvägar.

Lena Kecklund

 • Internationellt erfaren olycks- och händelseutredare.

 • Utvecklade MTO olycksutredningsmetoden

 • Internationell tränare inom MTO olycksutredningsmetoden

 • Human factors och säkerhetskulturspecialist.

 • Specialiserad inom kärnkraft, järnväg, sjöfart, tillverkningsindustrin, brandsäkerhet, hälso- och sjukvård.

Jenny Hellström

 • Human factors specialist registrerad vid European CREE (Eur.Erg.).
 • Human factors och säkerhetskulturspecialist (organisation, beteende och ledarskap).
 • Specialiserad inom bygg och anläggning, järnväg och sjukvård.
 • Internationell erfarenhet.

Tim Hudson

 • Ackrediterad Tripod Beta-användare.
 • Erfaren inom design av säkerhetshanteringssystem.
 • Erfaren i att stötta i organisatoriskt lärande utifrån "Organizational Learning After Critical Events" (SOLACE).
 • Specialiserat inom luftfart, olja och gas.

Richard van der Weide

 • Ackrediterad Tripod Beta-användare.
 • Human factors specialist registrerad vid European CREE (Eur.Erg.).
 • Expert inom 'non-compliance' beteende.
 • Specialiserad inom järnvägssektorn.

Marcus Lavin

 • Human factors specialist registrerad vid European CREE (Eur.Erg.).
 • Human factors och säkerhetskulturspecialist.
 • Internationellt erfaren olycks- och händelseutredare.
 • Specialiserad inom flygledning, kärnkraft och järnväg.

Eva Olsson

 • PhD inom människa-datorinteraktion.
 • Human factors specialist.
 • Specialiserad på utförandet av arbetsuppgiftsanalys, design och utvärdering av arbetsstödssystem.
 • Specialiserad inom sjöfart, järnvägssektorn, och life science.

Thom Koning

 • Erfaren olycks- och händelseutredare, Investigator in Charge (IIC).
 • Handläggare inom olycks- och händelseutredningsträning både grundläggande och avancerad.
 • Ackrediterad Tripod Beta-användare.
 • Arbetskunskap inom BScat, MScat, ECFA, MORT, TOPset e.a.
 • Specialiserad inom sjöfart, offshore, transport & logistik.

Malin Molnar 

 • Human factors specialist registrerad vid European CREE (Eur.Erg.).
 • Fil. dr. i organisations- och arbetspsykologi
 • Specialist inom säkerhetsledning och ledarskap inom högriskverksamheter
 • Kursledare inom arbetsmiljö, ledarskap, säkerhetskommunikation, MTO och säkerhetskultur 
 • Erfarenhet från sjukvården, gruvindustri, flygsektorn, bygg och anläggning, tjänstesektorn samt kärnkraft.

Jacob Kullgren

 • Ackrediterad Tripod Beta-användare.
 • Human factors specialist registrerad vid European CREE (Eur.Erg.).
 • Erfaren händelse- och olycksutredare.
 • Specialiserad inom kärnkraft, järnväg och vattenkraftsektorn.