SE: +46 (0) 8 53 525 950 || NL: +31 (0) 8 50 600 247 info@lfi24.com

Tjänster

 

 

Incidentundersökning 24/7

Vi tillhandahåller oberoende utredningstjänster med erfarna experter inom etablerade metoder som MTO-analys, Tripod och BFA. Det är ofta ett flertal fel och brister som leder till en olycka. Våra experter identifierar de orsaker som ligger bakom det mänskliga felhandlandet och utvecklar effektiva förbättringsåtgärder. När det inträffar en olycka är våra experter tillgängliga dygnet runt.

Säkerhetshöjande åtgärder

För att förebygga framtida händelser och olyckor är det viktigt att valet av säkerhetshöjande åtgärder baseras på resultaten från händelseutredningar. En viktig del av förbättringsprocessen är därför att identifiera och prioritera de åtgärder som har störst positiv påverkan på säkerheten.

Processen för lärande från händelser

Förmågan hos en organisations att lära sig från olyckor och incidenter är en central del i ett framgångsrikt säkerhetsarbete. Därför är det vanligaste sättet att säkerställa lärande att utföra olycks- och händelseutredningar. Våra tjänster går steget längre. Vi erbjuder våra kunder stöd i att optimera sina processer för lärande-från-händelser samt sina processer för utvecklingen av effektiva säkerhetshöjande åtgärder.

Human factors

Ofta ses mänsklig felhandling som orsaken till olyckor. Genom tillämpning av utredningsmetoder och human factors-kunskap kan våra experter identifiera de bakomliggande faktorer som leder till mänskligt felhandlande och ta fram effektiva säkerhetsåtgärder för att förebygga dessa.

Att arbeta med Human factors utifrån ett MTO-perspektiv innebär tillämpning av psykologiska principer i utformning och design av produkter, processer och system. Syftet med human factors är att minska mänskligt felhandlande, förbättra produktivitet, säkerställa säkerhet och trivsel, genom att fokusera på samspelet mellan människan och dess tekniska och organisatoriska omgivning.