Olycks- och händelseutredning 24/7

 

 

Vi tillhandahåller oberoende olycks- och händelseutredningstjänster genom erfarna experter som är väl bevandrade i etablerade olycks- och händelseutredningsmetoder (som exempelvis MTO-analys, Tripod och BFA) och som har en djup förståelse av MTO/human factors.

Read more > Vår roll • Utredningsteam • Resultatet

Talk to our consultant

Våra olycksutredningstjänster är tillgängliga dygnet runt från ett flertal platser runt om i Europa och vi erbjuder omedelbar respons och datainsamling i händelse av en olycka. Vi kan också ingå er egen beredskapsorganisation.

Vår roll

Utredningsstöd kan ges på olika nivåer:

 • Oberoende utredning: Utredningen leds av LFI24 som genomför alla delar av processen, från inledande datainsamling till formell rapport.
 • Utredningsledare: Vi erbjuder en utredningsledare och expert som kan leda och utbilda företagets utredningsteam.
 • Utredningsstöd: Expertstöd inom MTO/human factors ett eller flera steg i utredningsprocessen.
 • Utredningsstöd: Stöd i ett eller flera steg i utredningsprocessen, exempelvis att granska insamlade fakta och stöd med analys eller rekommendationer.
 • Coaching: Anpassad enligt kundens behov. På plats, via e-post eller telefon.
 • Granskare: Kvalitetsgranskning av analys och rapport.
 • Oberoende utredning: Utredningen leds av LFI24 som genomför alla delar av processen, från inledande datainsamling till formell rapport.
 • Utredningsledare: Vi erbjuder en utredningsledare och expert som kan leda och utbilda företagets utredningsteam.
 • Utredningsstöd: Expertstöd inom MTO/human factors ett eller flera steg i utredningsprocessen.
 • Utredningsstöd: Stöd i ett eller flera steg i utredningsprocessen, exempelvis att granska insamlade fakta och stöd med analys eller rekommendationer.
 • Coaching: Anpassad enligt kundens behov. På plats, via e-post eller telefon.
 • Granskare: Kvalitetsgranskning av analys och rapport.

Utredningsteam

Utredningsgruppen bör sättas samman utifrån händelsens bakgrund och kontext. En utredning bör utföras av en utredare eller utredningsgrupp med:

 • Kompetens inom utredningsmetodik;
 • Kompetens inom lagstiftning och aktuella kravbilder;
 • Kunskap om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen;
 • En god förståelse för arbetsprocesser och procedurer i den specifika situationen;
 • Expertis och metod för att genomföra intervjuer;
 • Erfarenhet och metod för att samla in och analysera dokument, loggböcker mm;
 • Expertis inom analys samt god förmåga att dra slutsatser och formulera rekommendationer utifrån insamlad data.
 • Kompetens inom utredningsmetodik;
 • Kompetens inom lagstiftning och aktuella kravbilder;
 • Kunskap om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen;
 • En god förståelse för arbetsprocesser och procedurer i den specifika situationen;
 • Expertis och metod för att genomföra intervjuer;
 • Erfarenhet och metod för att samla in och analysera dokument, loggböcker mm;
 • Expertis inom analys samt god förmåga att dra slutsatser och formulera rekommendationer utifrån insamlad data.

Resultatet

Resultatet är en rapport med följande innehåll:

 • En detaljerad analys av händelsen;
 • En redogörelse för de bakomliggande orsaker som bidragit till händelsen;
 • Förslag till förbättringar och säkerhetshöjande åtgärder.
 • En detaljerad analys av händelsen;
 • En redogörelse för de bakomliggande orsaker som bidragit till händelsen;
 • Förslag till förbättringar och säkerhetshöjande åtgärder.
 • En sammanfattning med slutsatser och rekommendationer;
 • En beskrivning av händelsen;
 • En beskrivning av den utrednings- och analysmetodik som tillämpats;
 • En detaljerad analys av händelsen;
 • En redogörelse för de bakomliggande orsaker som bidragit till händelsen;
 • Förslag till förbättringar och säkerhetshöjande åtgärder.