Säkerhetshöjande åtgärder

 

 

Utveckla säkerhetsåtgärder

Baserat på många års erfarenhet kan LFI24-teamet tillföra ett mervärde i våra kunders säkerhetsarbete genom att identifiera, utveckla och implementera säkerhetshöjande åtgärder på alla nivåer i verksamheten. Genom att använda evidensbaserad metodik, erfarenhet från praktisk tillämpning i flera säkerhetskritiska branscher samt beteendevetenskap säkerställer vi framgångsrika resultat.
De rekommendationer som ges i syfte att förebygga framtida händelser baseras på utredningens resultat och de identifierade förbättringsområdena. De säkerhetshöjande åtgärder som beslutas ska sedan vara specifika, mätbara, uppnåeliga och relevanta. En del av denna process är att prioritera och välja de åtgärder som bedöms vara mest effektiva. Resultatet blir en realistisk och tydlig handlingsplan baserad på en förståelse för de bakomliggande orsakerna och hur dessa kan förebyggas.

Read more > Implementation

Talk to our consultant

Våra olycksutredningstjänster är tillgängliga dygnet runt från ett flertal platser runt om i Europa och vi erbjuder omedelbar respons och datainsamling i händelse av en olycka. Vi kan också ingå er egen beredskapsorganisation.

Implementeringen

Vi erbjuder även stöd vid implementeringen av säkerhetshöjande åtgärder för att säkerställa att följande kritiska faktorer för en framgångsrik implementering beaktas:

  • Att de personer som är ansvariga för implementering av åtgärderna och de som ska bidra till denna är informerade om åtgärderna och tar ansvar för dem.
  • Att resurser (tid, pengar, mänskliga och tekniska resurser) kan vara avgörande för att åtgärderna ska kunna implementeras.
  • Att handlingsplanen och dess mål är tydligt kommunicerade till hela organisationen. Det är viktigt att visa en vilja att förbättra säkerheten och att dela lärdomarna från utredningsprocessen.