SE: +46 (0) 8 53 525 950 || NL: +31 (0) 8 50 600 247 info@lfi24.com

Human factors

 

 

Ofta pekas den mänskliga faktorn ut som orsaken till att olyckor inträffar. Även om mänskligt felhandlande ofta är en utlösande faktor vid olyckor är det viktigt att betona att mänskliga felhandlingar ofta påverkas av externa faktorer i arbetsmiljön eller organisationen. Istället för att fokusera på individen som gjort ett fel analyserar vi bakomliggande förutsättningar och förhållanden på en organisatorisk nivå. Det är centralt att undersöka hur samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO) har fungerat.

Vi utreder den negativa påverkan som förutsättningarna i organisationen och den omgivande miljön kan ha på människans beteende. På så sätt kan vi identifiera de bakomliggande orsakerna till en olycka och finna effektiva säkerhetshöjande åtgärder.

 

Vårt team har en omfattande och djup förståelse för samspelet MTO och human factors, en expertis som utgör i en nyckelfaktor i lärandet från händelser. Ifall ytterligare kompetenser behövs samarbetar vi sömlöst tillsammans med: