Mänskliga faktorer

 

 

Ofta pekas den mänskliga faktorn ut som orsaken till att olyckor inträffar. Även om mänskligt felhandlande ofta är en utlösande faktor vid olyckor är det viktigt att betona att mänskliga felhandlingar ofta påverkas av externa faktorer i arbetsmiljön eller organisationen. Istället för att fokusera på individen som gjort ett fel analyserar vi bakomliggande förutsättningar och förhållanden på en organisatorisk nivå. Det är centralt att undersöka hur samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO) har fungerat.
Vi utreder den negativa påverkan som förutsättningarna i organisationen och den omgivande miljön kan ha på människans beteende. På så sätt kan vi identifiera de bakomliggande orsakerna till en olycka och finna effektiva säkerhetshöjande åtgärder.

Read more > Our process

Talk to our consultant

Våra olycksutredningstjänster är tillgängliga dygnet runt från ett flertal platser runt om i Europa och vi erbjuder omedelbar respons och datainsamling i händelse av en olycka. Vi kan också ingå er egen beredskapsorganisation.

Our process

Our team has an extensive understanding of human factors. This expertise is a key-factor for learning from incidents.