SE: +46 (0) 8 53 525 950 || NL: +31 (0) 8 50 600 247 info@lfi24.com

Om oss

 

 

LFI24 är en utredningsorganisation som är specialiserad på oberoende olycks- och händelseutredning. Vid nödsituationer är vi tillgängliga dygnet runt.

LFI24 grundades av det holländska företaget Intergo och det svenska företaget MTO Säkerhet som svar på av ett ökande behov av oberoende utredningar med hög kvalitet. Inom ramen för LFI24 har de två företagen möjlighet att kombinera sin mångåriga erfarenhet inom olycksutredning och MTO/human factors. Detta samarbete har gjort det möjligt för LFI24 att ha ett team av experter med erfarenhet från flera branscher såsom transport, hälso- och sjukvård, industri, bygg- och anläggning, energi och offshore vindkraft/olja & gas.

The main office is based in the Netherlands, coordinating the team that is available from multiple locations.

 Intergo tillämpar djup kunskap om mänskligt beteende för att möjliggöra och säkerställa att företag presterar framgångsrikt. Vi arbetar framförallt inom säkerhetskritiska miljöer inom vilka vi erbjuder allt från konsultation till riskanalyser och olycks- och händelseutredningar. Förutom konsultverksamhet erbjuder vi en rad utbildningar ämnade att förankra och förbättra organisationers säkerhet. Vi arbetar dessutom med att bidra med vetenskaplig forskning inom områdena säkerhet, ergonomi och Human factors.

Intergo har ett team av ackrediterade ergonomer, Human factors specialister, UX-designers och säkerhetskonsulter samt tillgång till ett omfattande nätverk av experter.

MTO Säkerhet hjälper kunder att skapa de bästa förutsättningarna för en säker och effektiv verksamhet genom att designa och organisera processer, rutiner, arbetsmiljö, tekniska system och verktyg, kultur och ledningssystem. Vi är ett företag med hög expertkompetens inom utvecklingen av organisationers säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet utifrån ett Människa-Teknik-Organisations-perspektiv.

Vi erbjuder kvalificerade tjänster och vårt team består av konsulter med erfarenhet och spetskompetens inom områden som beteendevetenskap, kognitionsvetenskap, arbets- och organisationspsykologi, informationsteknologi samt systemteknik.