SE: +46 (0) 8 53 525 950 || NL: +31 (0) 8 50 600 247 info@lfi24.com

24/7 Olycks- och händelseutredning

 

TjänsterKontakt

LFI24 är en utredningsorganisation som är specialiserad på oberoende olycks- och händelseutredning. När det inträffar en olycka är vi tillgängliga dygnet runt. Våra experter använder etablerade och beprövade utredningsmetoder som MTO-analys, Tripod och BFA. Vi erbjuder kunskap om samspelet människa-teknik-organisation (MTO) och human factors och hur detta perspektiv används för att förstå och utreda olyckor.

Olycks- och händelseutredning

Vi tillhandahåller oberoende utredningstjänster med erfarna experter inom etablerade metoder som MTO-analys, Tripod och BFA. Ofta är det flera fel och brister som leder till en olycka. Våra experter identifierar de bakomliggande orsakerna och tar fram effektiva förbättringsåtgärder. När det inträffar en olycka är våra experter tillgängliga dygnet runt.

Säkerhetshöjande åtgärder

För att förebygga framtida händelser och olyckor är det viktigt att valet av säkerhetshöjande åtgärder baseras på resultatet från en händelseutredning. En viktig del i förbättringsprocessen är också att identifiera och prioritera de åtgärder som har störst positiv påverkan på säkerheten. 

Processen för lärande från händelser

Olyckor och tillbud inträffar på arbetsplatser trots de bästa avsikter och ansträngningar. Att förstå vad som ledde fram till dessa händelser är viktigt för att kunna undvika att liknande händelser inträffar igen.

Att lära från händelser är en av många delar i en organisations säkerhetsarbete. Utredning av händelser är en del av lärandeprocessen som ofta utförs, men våra tjänster går steget längre. Vi stödjer våra kunder i att optimera lärandeprocessen och utveckla effektiva säkerhetshöjande åtgärder.

Human factors

Ofta ses mänsklig felhandling som orsaken till olyckor. Genom tillämpning av utredningsmetoder och human factors-kunskap kan våra experter identifiera de bakomliggande faktorer som leder till mänskligt felhandlande och ta fram effektiva säkerhetsåtgärder för att förebygga dessa.

Human factors Att arbeta med Human factors och med ett MTO-perspektiv innebär tillämpning av psykologiska principer i utformning och design av produkter, processer och system. Syftet med human factors är att minska mänskligt felhandlande, förbättra produktivitet samt säkerställa säkerhet och trivsel genom att fokusera på samspelet mellan människan och dess tekniska och organisatoriska omgivning.

Kontakta oss

Snouckaertlaan 42, 3811MB, Amersfoort, Netherlands

Hornsbruksgatan 19, 11734 Stockholm, Sweden

+31 85 0600 247

info@lfi24.com