Incident investigations

I nödsituationer är vi tillgängliga dygnet runt.

Mänskliga faktorer

Ofta ses mänsklig felhandling som orsaken till olyckor. Genom tillämpning av utredningsmetoder och human factors-kunskap kan våra experter identifiera de bakomliggande faktorer som leder till mänskligt felhandlande och ta fram effektiva säkerhetsåtgärder för att förebygga dessa.
Att arbeta med Human factors innebär tillämpning av psykologiska principer i utformning och design av produkter, processer och system. Syftet med human factors är att minska mänskligt felhandlande, förbättra produktivitet, säkerställa säkerhet och trivsel, genom att fokusera på samspelet mellan människan och dess tekniska och organisatoriska omgivning.

Safety Measures

För att förebygga framtida händelser och olyckor är det viktigt att valet av säkerhetshöjande åtgärder baseras på resultatet från en händelseutredning. En viktig del i förbättringsprocessen är också att identifiera och prioritera de åtgärder som har störst positiv påverkan på säkerheten.

Processen för lärande från händelser

Att lära från händelser är en av många delar i en organisations säkerhetsarbete. Utredning av händelser är en del av lärandeprocessen som ofta utförs, men våra tjänster går steget längre. Vi stödjer våra kunder i att optimera lärandeprocessen och utveckla effektiva säkerhetshöjande åtgärder.

Olycks- och händelseutredning 24/7

We provide independent investigation services using experts familiar with major accident techniques. In many cases human error is the cause of an incident. Our experts can identify the causes behind human error in order to develop effective measures for improvement. In case of emergency we are 24/7 available.

LFI24 är en utredningsorganisation som är specialiserad på oberoende olycks- och händelseutredning. När det inträffar en olycka är vi tillgängliga dygnet runt. Våra experter använder etablerade och beprövade utredningsmetoder som MTO-analys, Tripod och BFA. Vi erbjuder kunskap om samspelet människa-teknik-organisation (MTO) och human factors och hur detta perspektiv används för att förstå och utreda olyckor.

Broschyr

Du hittar en kort översikt över våra tjänster i vår broschyr.

Våra broschyrer finns också i,
Engelsk • Holländska • Italienska

Läderbulletin

Lär dig om de senaste förändringarna i tillsynen över sociala frågor och sysselsättning.

Part of one group

LFI24 is, together with Intergo and Human Safety Academy, part of Human Safety Alliance. Together we are strong in applying state-of-the-art knowledge in the field of safety, user-friendliness and sustainability. Our combined size enables us to serve the largest and most demanding customers.

Branscher

Framgången i de tjänster vi tillhandahåller grundas på vår omfattande erfarenhet och kunskap inom kundernas branscher. Vårt team samlar expertis inom ett flertal branscher så som transport (sjöfart, järnväg och luftfart), hälso- och sjukvård, (process)industri, bygg- och anläggning, energi och offshore vindkraft/olja och gas. Denna breda expertis möjliggör att vi också kan erbjuda branschöverskridande insikter och lösningar med ett innovativt tänkande.

Sjöfart

Rail & OV

Luftfart

Sjukvård

Industry & energy

Konstruktion

Nautical

Road transport