+31 (0)850 600 247 [email protected]

Incidentonderzoek

 

 

Incidentonderzoek draait om ongevallen, bijna ongevallen en gevaarlijke situaties. Onafhankelijk onderzoek door ervaren experts garandeert een beter beeld van wat er gebeurde en hoe human factors daarin een rol speelde.

We zijn sterk in incidentonderzoek, binnen tal van verschillende branches. Een volledig onderzoek garandeert een compleet proces, vanaf de eerste verzameling van bewijs tot en met de uiteindelijke formele rapportage die er volgt.

Wat is incidentonderzoek?

Het incidentonderzoek richt zich op ongevallen, bijna ongevallen en gevaarlijke situaties. Het gaat om bijvoorbeeld agressie en geweld, net als om informatiebeveiliging die leidt tot risico’s. Zodra er sprake is van een incident is het belangrijk om daar grondig en onafhankelijk onderzoek naar te laten doen.

Doel van onderzoek bij incidenten

Onderzoek naar incidenten brengt de achterliggende oorzaak boven water. Die oorzaak ligt op het eerste gezicht soms voor de hand, maar kan door complexe interacties heel anders in elkaar zitten. Door de daadwerkelijke oorzaak te achterhalen lukt het om te leren van incidenten en het risico op vergelijkbare incidenten te beperken.
Een incidentonderzoek brengt de veiligheidsrisico’s in kaart. De juiste verbetermaatregelen beperken de risico’s, om toekomstige incidenten zoveel mogelijk te voorkomen.

Onze werkwijze

We beschikken over experts met jarenlange ervaring in incidentonderzoek. Onze Principal Investigators voeren het onderzoek uit, samen met expert onderzoekers binnen specifieke vakgebieden. Bovendien bieden we ondersteuning tijdens het onderzoek, net als coaching on the job en on-demand om de verbetermaatregelen in de praktijk te brengen. Bovendien zorgen we er met peer reviewers voor het vierogen-principe, voor de belangrijke kwaliteitscontrole op (concept) analyses en rapportages.
We stellen een onderzoeksteam samen voor het incidentonderzoek. De focus ligt daarbij op zowel het achterhalen van de werkelijke oorzaak en de verschillende aspecten die een rol speelde als de specifieke verbetermaatregelen. We helpen uw organisatie op die manier te leren van incidenten. Het resultaat is een beter beeld van de specifieke veiligheidsrisico’s. Met onze expertise en ervaring helpen we die risico’s te beperken, op basis van de uitkomsten uit het onderzoek.

Incidentonderzoek

LFI24 is uw specialist voor een gedetailleerd incidentonderzoek. We leggen de basis om te leren van incidenten.
Daarvoor doen we grondig en onafhankelijk onderzoek en stellen we uiteindelijk een managementrapport op. Hierin zorgen we voor een samenvatting en een beschrijving van alle aanbevelingen. De verbetermaatregelen helpen het veiligheidsrisico te verkleinen, zodat het incident waar we onderzoek naar deden zich hopelijk niet opnieuw voor zal doen.
Wilt u een incidentonderzoek laten uitvoeren of daar meer over weten? Bel ons op telefoonnummer +31 (0)8 5060 0247, stuur ons een e-mail naar [email protected] of gebruik het online contactformulier. Dan nemen we snel contact met u op.