+31 (0)850 600 247 [email protected]

Incidentonderzoek 24/7

 

 

Quick links > All Services​ • Ongevallenonderzoek 24/7​ • Verbetermaatregelen​ • Leren van incidenten​ • Menselijke factoren

We bieden onafhankelijke onderzoeks- en analysediensten met experts die goed thuis zijn in de diverse incident onderzoekstechnieken (zoals Tripod, BFA) en met een diep begrip van human factors.

Onze rol

Support op het gebied van incidenten onderzoek kan op verschillende manieren gebeuren:

 • Volledig onderzoek: onderzoeken onder leiding van LFI24 die alle aspecten van het proces bestrijken, van de eerste verzameling van bewijs tot formele rapportage.
 • Principal Investigators: beschikbaar stellen van gespecialiseerde onderzoekers.
 • Expert onderzoekers: levering van expert onderzoeksdiensten ter ondersteuning van onderzoek.
 • Ondersteuning bij het onderzoek: diensten gerelateerd aan het ondersteunen van één of meer stappen / fasen van het proces.
 • Coaching: coaching on the job / on-demand ondersteuning (ter plaatse, via e-mail of telefoon).
 • Peer reviewer: vierogenprincipe / kwaliteitscontrole op (concept) analyses en / of rapportages.

Onderzoeksteam

Het team moet zorgvuldig worden geselecteerd op basis van de aard van het incident. Idealiter zou een onderzoek moeten worden uitgevoerd door iemand of een groep mensen met:

 • Expertise in onderzoekstechnieken;
 • Expertise van alle wettelijke of organisatorische vereisten;
 • Kennis van gezondheid en veiligheid op het werk;
 • Een goed begrip van de werkprocessen, procedures, personen en arbeidsverhoudingen voor de specifieke situatie;
 • Beheersing van interview- en interpersoonlijke technieken en deze effectief kunnen toepassen (zoals bemiddeling of conflictoplossing);
 • Ervaring met vereisten voor documentverzameling, opnames en gegevensverzameling
 • Expertise in data-analyse om op basis van de verzamelde data conclusies en aanbevelingen te kunnen maken.

Het resultaat

Het resultaat is een onderzoeksrapport met de volgende items:

 • Een managementsamenvatting met conclusies en aanbevelingen;
 • Een beschrijving van het incident;
 • Een uitleg van de toegepaste methodes;
 • Een gedetailleerde beschrijving van het incident;
 • De achterliggende oorzaken;
 • Advies voor verbeteringen.

Onze rol

Support op het gebied van incidenten onderzoek kan op verschillende manieren gebeuren:

 • Volledig onderzoek: onderzoeken onder leiding van LFI24 die alle aspecten van het proces bestrijken, van de eerste verzameling van bewijs tot formele rapportage.
 • Principal Investigators: beschikbaar stellen van gespecialiseerde onderzoekers.
 • Expert onderzoekers: levering van expert onderzoeksdiensten ter ondersteuning van onderzoek.
 • Ondersteuning bij het onderzoek: diensten gerelateerd aan het ondersteunen van één of meer stappen / fasen van het proces.
 • Coaching: coaching on the job / on-demand ondersteuning (ter plaatse, via e-mail of telefoon).
 • Peer reviewer: vierogenprincipe / kwaliteitscontrole op (concept) analyses en / of rapportages.


Onderzoeksteam

Het team moet zorgvuldig worden geselecteerd op basis van de aard van het incident. Idealiter zou een onderzoek moeten worden uitgevoerd door iemand of een groep mensen met:

 • Expertise in onderzoekstechnieken;
 • Expertise van alle wettelijke of organisatorische vereisten;
 • Kennis van gezondheid en veiligheid op het werk;
 • Een goed begrip van de werkprocessen, procedures, personen en arbeidsverhoudingen voor de specifieke situatie;
 • Beheersing van interview- en interpersoonlijke technieken en deze effectief kunnen toepassen (zoals bemiddeling of conflictoplossing);
 • Ervaring met vereisten voor documentverzameling, opnames en gegevensverzameling
 • Expertise in data-analyse om op basis van de verzamelde data conclusies en aanbevelingen te kunnen maken.


Het resultaat

Het resultaat is een onderzoeksrapport met de volgende items:

 • Een managementsamenvatting met conclusies en aanbevelingen;
 • Een beschrijving van het incident;
 • Een uitleg van de toegepaste methodes;
 • Een gedetailleerde beschrijving van het incident;
 • De achterliggende oorzaken;
 • Advies voor verbeteringen.