+31 (0)850 600 247 [email protected]

Verbetermaatregelen

 

 

Quick links > All Services​ • Ongevallenonderzoek 24/7​ • Verbetermaatregelen​ • Leren van incidenten​ • Menselijke factoren

Ontwikkelen van veiligheidsmaatregelen

Op basis van onze jarenlange ervaring kan ons team maatregelen voor verbetering definiëren op organisatorisch, technisch en menselijk niveau. We gebruiken evidence-based methoden en expertise uit echte successen en de gedragswetenschappen om veilige en succesvolle prestaties mogelijk te maken.
Aanbevelingen voor het voorkomen van toekomstige incidenten zijn gebaseerd op de output van het incidenten onderzoek. De aanbevelingen dienen bij voorkeur specifiek, meetbaar, realiseerbaar en relevant te zijn. Een deel van het proces betreft het prioriteren en selecteren van de opties die naar verwachting het meest effectief zijn. Het resultaat is een realistisch, no-nonsense actieplan, gebaseerd op een gedegen begrip van de (achterliggende) oorzaken en de bijhorende verbetering.

Implementatie

We kunnen ook ondersteuning bieden bij de implementatie. Hier volgen enkele kritische succesfactoren:

  • De mensen die verantwoordelijk zijn voor de maatregelen, en degenen die daaraan zouden moeten bijdragen, moeten worden geïnformeerd en eigenaarschap tonen.
  • Middelen (tijd, geld en menselijke /technologische capaciteiten) kunnen van vitaal belang zijn voor het correct invoeren van de maatregelen.
  • Het is belangrijk dat het actieplan en de doelstellingen ervan in de hele organisatie worden gecommuniceerd. Dit is met name van belang om de noodzaak aan te tonen om de veiligheid te verbeteren en om de lessen uit het onderzoeks- en planningsproces te delen.

Ontwikkelen van veiligheidsmaatregelen

Op basis van onze jarenlange ervaring kan ons team maatregelen voor verbetering definiëren op organisatorisch, technisch en menselijk niveau. We gebruiken evidence-based methoden en expertise uit echte successen en de gedragswetenschappen om veilige en succesvolle prestaties mogelijk te maken.
Aanbevelingen voor het voorkomen van toekomstige incidenten zijn gebaseerd op de output van het incidenten onderzoek. De aanbevelingen dienen bij voorkeur specifiek, meetbaar, realiseerbaar en relevant te zijn. Een deel van het proces betreft het prioriteren en selecteren van de opties die naar verwachting het meest effectief zijn. Het resultaat is een realistisch, no-nonsense actieplan, gebaseerd op een gedegen begrip van de (achterliggende) oorzaken en de bijhorende verbetering.

Implementatie

We kunnen ook ondersteuning bieden bij de implementatie. Hier volgen enkele kritische succesfactoren:

  • De mensen die verantwoordelijk zijn voor de maatregelen, en degenen die daaraan zouden moeten bijdragen, moeten worden geïnformeerd en eigenaarschap tonen.
  • Middelen (tijd, geld en menselijke /technologische capaciteiten) kunnen van vitaal belang zijn voor het correct invoeren van de maatregelen.
  • Het is belangrijk dat het actieplan en de doelstellingen ervan in de hele organisatie worden gecommuniceerd. Dit is met name van belang om de noodzaak aan te tonen om de veiligheid te verbeteren en om de lessen uit het onderzoeks- en planningsproces te delen.