SE: +46 (0) 8 53 525 950 || NL: +31 (0) 8 50 600 247 info@lfi24.com

Human factors

 

 

Menselijke fouten worden vaak genoemd als de ‘bron’ van veel ongevallen. Hoewel menselijke fouten vaak tot incidenten leiden, benadrukken we dat deze menselijke fouten niet op zichzelf staan. Ze worden beïnvloed door externe (organisatorische of omgevings) factoren. In plaats van ons te concentreren op het beschuldigen van het individu dat de fout heeft gemaakt, concentreert onze aanpak zich op de logische analyses van de oorzaken. Wij zijn van mening dat het minimaliseren van menselijke fouten veel effectiever wordt bereikt door de omstandigheden waaronder mensen werken te begrijpen en beheersen.

We onderzoeken de nadelige organisatorische en omgevingsinvloeden op menselijk gedrag. Met deze aanpak kunnen de achterliggende oorzaken van een incident worden achterhaald, waardoor effectieve herstelmaatregelen kunnen worden genomen.

 

Ons team heeft een uitgebreid begrip van human factors. Deze expertise is een sleutelfactor voor het leren van incidenten. Als er extra expertise nodig is, werken we naadloos samen met: