Selecteer een pagina

Menselijke factoren

 

 

Quick links > All Services​ • Ongevallenonderzoek 24/7​ • Verbetermaatregelen​ • Leren van incidenten​ • Menselijke factoren

Menselijke fouten worden vaak genoemd als de ‘bron’ van veel ongevallen. Hoewel menselijke fouten vaak tot incidenten leiden, benadrukken we dat deze menselijke fouten niet op zichzelf staan. Ze worden beïnvloed door externe (organisatorische of omgevings) factoren. In plaats van ons te concentreren op het beschuldigen van het individu dat de fout heeft gemaakt, concentreert onze aanpak zich op de logische analyses van de oorzaken. Wij zijn van mening dat het minimaliseren van menselijke fouten veel effectiever wordt bereikt door de omstandigheden waaronder mensen werken te begrijpen en beheersen.
We onderzoeken de nadelige organisatorische en omgevingsinvloeden op menselijk gedrag. Met deze aanpak kunnen de achterliggende oorzaken van een incident worden achterhaald, waardoor effectieve herstelmaatregelen kunnen worden genomen.

Read more > Our process

Talk to our consultant

Diensten voor incidenten onderzoek zijn 24/7 beschikbaar vanaf meerdere locaties voor onmiddellijke respons en het verzamelen van bewijsmateriaal. We kunnen ook worden opgenomen als onderdeel van uw dienstrooster voor incidenten onderzoek, waarbij we wekelijks contactgegevens verstrekken.

Our process

Our team has an extensive understanding of human factors. This expertise is a key-factor for learning from incidents.