Selecteer een pagina

Incident investigations

In geval van calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Menselijke factoren

In veel gevallen worden menselijke fouten als oorzaak van incidenten gezien. Onze experts kunnen de oorzaken achter menselijke fouten identificeren om effectieve veiligheidsmaatregelen te ontwikkelen, door het toepassen van het Human Factors vakgebied.
Human Factors is de toepassing van psychologische principes op de engineering en het ontwerp van producten, processen en systemen. Het doel van Human Factors is het verminderen van menselijke fouten, het verhogen van de productiviteit en het vergroten van veiligheid en comfort met een specifieke focus op de interactie tussen de mens, techniek en organisatie.

Safety Measures

De aanbevelingen ter voorkoming van toekomstige incidenten zijn gebaseerd op de output van het incidentonderzoek. Een deel van het verbeteringsproces omvat het prioriteren en selecteren van de maatregelen die naar verwachting het meest effectief zullen zijn.

Leren van incidenten

'Learning-from-incidents' (LFI) is slechts een van de vele activiteiten om de veiligheid in een organisatie te beheren. Incidenten onderzoek is het meest bekende onderdeel van het LFI-proces. Onze dienstverlening gaat verder. We ondersteunen bedrijven bij het optimaliseren van het LFI-proces en het ontwikkelen van effectieve verbeteringsmaatregelen.

Incidentonderzoek 24/7

We provide independent investigation services using experts familiar with major accident techniques. In many cases human error is the cause of an incident. Our experts can identify the causes behind human error in order to develop effective measures for improvement. In case of emergency we are 24/7 available.

LFI24 is een organisatie gespecialiseerd in onafhankelijk incidenten onderzoek. Bij spoedeisende situaties zijn we beschikbaar op 24/7 basis. Onze experts passen bekende en beproefde onderzoeksmethoden toe zoals Tripod en BFA. Daarbij maken we gebruik van onze human factors kennis om de achterliggende oorzaken bij ongevallen te begrijpen.

Brochure

Een kort overzicht van onze diensten vindt u in onze brochure.

Onze brochures zijn ook beschikbaar in,
Engels • Zweeds • Italiaans

Leerbulletin

Leer over de recentelijke veranderingen in de manier van toezicht van de SZW.

Is onderdeel van een groep

LFI24 is samen met Intergo en Human Safety Academyonderdeel van de Human Safety Alliance. Samen staan we sterk in het toepassen van state-of-the-art kennis op het gebied van veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid. Onze gecombineerde omvang stelt ons in staat de grootste en meest veeleisende klanten te bedienen.

Markten

Het succes van onze dienstverlening aan onze klanten wordt bepaald door onze diepgaande kennis en ervaring in de bedrijfssectoren waarin zij actief zijn. Ons team brengt gezamenlijke expertise in bijvoorbeeld transport (maritiem, spoor, luchtvaart), zorg, (proces) industrie, bouw, energie en offshore wind / olie & gas. Deze expertise stelt onze professionals in staat om een onderbouwd perspectief te bieden in een specifieke sector. Daarnaast kunnen zij ook met sectoroverschrijdende inzichten bijdragen - door best practices te delen.

Maritiem

Spoor & OV

Luchtvaart

Gezondheidszorg

Industry & energy

Bouw

Nautical

Wegtransport