SE: +46 (0) 8 53 525 950 || NL: +31 (0) 8 50 600 247 info@lfi24.com

Tjänster

 

 

Olycks- och händelseutredning 24/7

Vi tillhandahåller oberoende utredningstjänster med erfarna experter inom etablerade metoder som MTO-analys, Tripod och BFA. Det är ofta ett flertal fel och brister som leder till en olycka. Våra experter identifierar de orsaker som ligger bakom det mänskliga felhandlandet och utvecklar effektiva förbättringsåtgärder. När det inträffar en olycka är våra experter tillgängliga dygnet runt.

Säkerhetshöjande åtgärder

För att förebygga framtida händelser och olyckor är det viktigt att valet av säkerhetshöjande åtgärder baseras på resultatet från en händelseutredning. En viktig del i förbättringsprocessen är också att identifiera och prioritera de åtgärder som har störst positiv påverkan på säkerheten.

Processen för lärande från händelser

Att lära från händelser är en av många delar i en organisations säkerhetsarbete. Utredning av händelser är en del av lärandeprocessen som ofta utförs, men våra tjänster går steget längre. Vi stödjer våra kunder i att optimera lärandeprocessen och utveckla effektiva säkerhetshöjande åtgärder.

Human factors

Ofta ses mänsklig felhandling som orsaken till olyckor. Genom tillämpning av utredningsmetoder och human factors-kunskap kan våra experter identifiera de bakomliggande faktorer som leder till mänskligt felhandlande och ta fram effektiva säkerhetsåtgärder för att förebygga dessa.

Att arbeta med Human factors innebär tillämpning av psykologiska principer i utformning och design av produkter, processer och system. Syftet med human factors är att minska mänskligt felhandlande, förbättra produktivitet, säkerställa säkerhet och trivsel, genom att fokusera på samspelet mellan människan och dess tekniska och organisatoriska omgivning.